Chính Sách Nhượng Quyền SuperShip

Chính sách nhượng quyền SuperShip là mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh, làm đại lý giao nhận hàng cho các shop kinh doanh online. Chính sách nhượng quyền thương hiệu chuyển phát nhanh supership SuperShip bao gồm 4 chính sách chính, được phân theo từng cấp độ hợp tác.

Chính sách nhượng quyền SuperShip tại Hồ Chí Minh

Chính sách nhượng quyền bưu cục áp dụng cho các đối tác muốn mở cục tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đối tác nhận quyền sẽ phụ trách quản lý từ 2 – 4 Quận/huyện. Đối tác được khai thác thị trường, bao gồm phát hàng và nhận hàng trong phạm vi quy định của khu vực. 

Tổng số vốn tối thiểu đối tác cần có để có thể làm đại lý giao nhận hàng là 550 triệu đồng. Trong đó, tổng chi phí hợp tác là 200 triệu và số vốn hoạt động ban đầu là 350 triệu đồng. Phí duy trì hợp tác nhượng quyền hàng tháng là 5% trên doanh thu đơn hàng.

Chi phí hợp tác 200 triệu trong đó bao gồm:

 • Ký quỹ vận hành: 100.000.000 đồng

 • Phí sử dụng nhãn hiệu: 50.000.000 đồng

 • Phí thiết lập hệ thống, chuyển giao mô hình: 50.000.000 đồng

chính sách nhượng quyền supership hcm

Bưu cục SuperShip Tân Bình – Tp. Hồ Chí Minh

Chính sách nhượng quyền SuperShip cấp Tỉnh

Chính sách nhượng quyền chuyển phát nhanh dành cho các đối tác muốn mở bưu cục tại các Tỉnh thành nơi đang sinh sống. Đối tác nhận quyền sẽ phụ trách quản lý toàn bộ thị trường giao hàng của tỉnh, bao gồm tất cả các Huyện và Thị xã trên địa bàn. Bưu cục của đối tác Tỉnh sẽ đặt tại thành phố của Tỉnh. Đối tác có quyền được nhượng quyền lại cho các đối tác tại các Huyện, để thuận tiện cho việc quản lý và khai thác thị trường tại Huyện. Lúc này, tỉnh sẽ nhận được chi phí nhượng quyền từ huyện.

Tổng số vốn tối thiểu để đối tác cần có để có thể làm đại lý giao nhận hàng là 300 triệu đồng. Trong đó, tổng chi phí hợp tác là 100 triệu đồng và số vốn hoạt động ban đầu là 200 triệu đồng. Phí duy trì hợp tác nhượng quyền hàng tháng là 5% trên doanh thu đơn hàng.

Chi phí hợp tác 100 triệu trong đó bao gồm:

 • Ký quỹ vận hành: 50.000.000 đồng

 • Phí sử dụng nhãn hiệu: 20.000.000 đồng

 • Phí thiết lập hệ thống, chuyển giao mô hình: 30.000.000 đồng

 

Chính sách nhượng quyền supership huế

Bưu cục SuperShip Thừa Thiên Huế

Chính sách nhượng quyền SuperShip cấp Khu vực

Chính sách áp dụng cho các đối tác muốn mở bưu cục tại Tỉnh, phụ trách quản lý thành phố thứ 2 của tỉnh và 2 – 3 huyện lân cận. Đối tác Khu vực có quyền được nhượng quyền lại cho các đối tác tại các Huyện, để thuận tiện cho việc quản lý và khai thác thị trường tại Huyện. Lúc này, đối tác khu vực sẽ được nhận chi phí nhượng quyền từ huyện.

Tổng số vốn tối thiểu để đối tác cần có để có thể hợp tác là 250 triệu đồng. Trong đó, tổng chi phí hợp tác là 100 triệu đồng và số vốn hoạt động ban đầu là 150 triệu đồng. Phí duy trì hợp tác nhượng quyền hàng tháng là 5% trên doanh thu đơn hàng.

Chi phí hợp tác 100 triệu trong đó bao gồm:

 • Ký quỹ vận hành: 50.000.000 đồng

 • Phí sử dụng nhãn hiệu: 20.000.000 đồng

 • Phí thiết lập hệ thống, chuyển giao mô hình: 30.000.000 đồng

 

chính sách nhượng quyền supership khu vực

Bưu cục SuperShip Hà Tĩnh

Chính sách nhượng quyền SuperShip cấp Huyện

Chính sách áp dụng cho các đối tác muốn mở bưu cục tại Huyện, phụ trách quản lý 1 huyện hoặc 2 đến 3 huyện, tùy vào năng lực quản lý của đối tác.

Tổng số vốn tối thiểu để đối tác cần có để có thể nhượng quyền bưu cục supership là 100 triệu đồng. Trong đó, tổng chi phí hợp tác là 50 triệu đồng và số vốn hoạt động ban đầu là 50 triệu đồng. Phí duy trì hợp tác nhượng quyền hàng tháng là 5% trên doanh thu đơn hàng.  

Chi phí hợp tác 100 triệu trong đó bao gồm:

 • Ký quỹ vận hành: 20.000.000 đồng

 • Phí sử dụng nhãn hiệu: 20.000.000 đồng

 • Phí thiết lập hệ thống, chuyển giao mô hình: 10.000.000 đồng​

dang-ky

Xem thêm

Làm đại lý giao nhận SuperShip cần điều kiện gì?