Chi phí nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip

Chính sách mức phí phù hợp, mô hình tối ưu chi phí. Điểm gửi hàng SuperShip – Giải pháp kinh doanh nhượng quyền hiệu quả cho các cửa hàng, đại lý, chủ shop kinh doanh offline

Phí nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip đặt tại Hồ Chí Minh/ Hà Nội

Áp dụng cho các đối tác đăng ký mở Điểm gửi hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, khi nhận nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip đối tác sẽ phụ trách nhận hàng và khai thác hoạt động gom hàng trong toàn bộ thành phố và tại khu vực mình quản lý. 

Tổng số vốn tối thiểu để đối tác cần có để đăng ký nhượng quyền Điểm gửi hàng Supership đặt tại khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội là 47 triệu đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn hợp tác sẽ được SuperShip phân bổ theo 5 hạng mục chính bao gồm:

 HẠNG MỤC

SỐ TIỀN

Phí nhận nhượng quyền thương hiệu 3 năm 15.000.000 đồng
Phí đào tạo chuyển giao quy trình 2.000.000 đồng
Phí thiết lập vận hành hệ thống vận hành 15.000.000 đồng
 quỹ vận hành 5.000.000 đồng
Phí thiết lập mặt bằng công cụ dụng cụ 10.000.000 đồng​
TỔNG CỘNG 47 Triệu đồng

 

Phí nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip đặt tại Tỉnh/ Thành phố

Với các đối tác đăng ký mở Điểm gửi hàng SuperShip tại khu vực Tỉnh/ Thành phố sẽ được khai thác toàn bộ thị trường của tỉnh, bao gồm tất cả các Huyện và Thị xã trên địa bàn, tùy theo năng lực quản lý của đối tác.

Với số vốn tối thiểu 37 triệu đồng khi ký nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip tại khu vực Tỉnh/thành phố. SuperShip sẽ phân bổ theo 5 hạng mục đầu tư bao gồm:

 HẠNG MỤC

SỐ TIỀN

Phí nhận nhượng quyền thương hiệu 3 năm 10.000.000 đồng
Phí đào tạo chuyển giao quy trình 2.000.000 đồng
Phí thiết lập vận hành hệ thống vận hành 10.000.000 đồng
 quỹ vận hành 5.000.000 đồng
Phí thiết lập mặt bằng công cụ dụng cụ 10.000.000 đồng​
TỔNG CỘNG 37 Triệu đồng

Phí nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip đặt tại Huyện

Áp dụng cho các đối tác đăng ký nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip tại Huyện, đối tác sẽ phụ trách gom và nhận hàng trong khu vực 1 huyện hoặc 2 đến 3 huyện trong phạm vi quản lý, tùy vào năng lực quản lý của đối tác.

Tổng số vốn tối thiểu để đối tác cần có để đăng ký nhượng quyền Điểm gửi hàng Supership là 32  triệu đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn hợp tác sẽ được SuperShip phân bổ theo 5 hạng mục đầu tư gồm:

 HẠNG MỤC

SỐ TIỀN

Phí nhận nhượng quyền thương hiệu 3 năm 5.000.000 đồng
Phí đào tạo chuyển giao quy trình 2.000.000 đồng
Phí thiết lập vận hành hệ thống vận hành 10.000.000 đồng
 quỹ vận hành 5.000.000 đồng
Phí thiết lập mặt bằng công cụ dụng cụ 10.000.000 đồng​
TỔNG CỘNG 32 Triệu đồng

 

Xem thêm về Chính sách nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip