Vị Lãnh Đạo trong thời “Bình Thường Mới”

Vì sao Vị lãnh đạo phải thay đổi góc nhìn trong thời "bình thường mới"?

Đại dịch là một hồi chuông báo động cho doanh nghiệp. Vị lãnh đạo cần thay đổi góc nhìn về thị trường và nhìn lại doanh nghiệp mình. Mục tiêu doanh nghiệp không còn là bám theo những yếu tố cạnh tranh truyền thống. Mà là tái tổ chức nguồn nhân lực, thay đổi nhận thức về nền tảng công nghệ một cách linh hoạt.

Mọi người dân ở tại nhà, hạn chế ra ngoài hết mức có thể. Vì trong thời gian đại dịch, tất cả mọi người thực hiện giãn cách xã hội. Chính vì thế, thời gian nhàn rỗi tại nhà nhiều hơn, hành vi tiêu dùng cũng thay đổi. Họ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu sản phẩm, phương thức giao, thanh toán, khuyến mãi. Người tiêu dùng sẵn sàng trả phí cao hơn với các sản phẩm, dịch vụ về sức khỏe. Và người tiêu dùng cũng dần chuyển đổi sử dụng các thiết bị điện tử nhiều hơn. 

               

Vị Lãnh Đạo như thế nào trong thời "bình thường mới"?

Ngành vận chuyển là một trong lĩnh vực trọng yếu. Trọng tâm ngành vận chuyển là áp dụng công nghệ – tăng cường số hóa. Cần tự động hóa các hoạt động vận chuyển và cắt giảm chi phí hoạt động. Tuy nhiên, cần phải có tác động từ các tổ chức lớn đến bản thân doanh nghiệp mới có hiệu quả. Bởi thế, ngành logistics là 1 trong 8 ngành Chính phủ ưu tiên chuyển đổi số. (Theo QĐ 749/QĐ-TTg “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030).

Vì thế, bài toán tái cấu trúc tài chính – kinh tế của doanh nghiệp cần đầu tư hơn. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý bắt buộc chuyển đổi trong thời gian “bình thường mới”. Chuyển đổi để cải thiện nguồn lực và tính linh hoạt, để thúc đẩy phát triển bền vững.

(Nguồn: Hội nghị Ban lãnh đạo SuperShip)

Một nhận thức mới, một tầm nhìn dài hạn. 

Vị lãnh đạo xem xét, lựa chọn mô hình tài chính phù hợp. Đó là quyết định để có cơ hội sống sót và phát triển qua nhiều thập kỷ. Lộ trình nào cho việc số hóa tài liệu, quy trình vận hành hoạt động cho đến việc tích hợp chuyển đổi (mô hình kinh doanh, phương thức tiếp cận, tính trải nghiệm..).​ Từ đó sẽ thấy, ai người phi thường trong cả thời bình thường mới.

 

Mời Quý đối tác tìm hiểu về mô hình kinh doanh SuperShip toàn quốc tại: https://supership.vn/nhuong-quyen/chinh-sach-nhuong-quyen-buu-cuc

 

Thông tin cần tư vấn, nhấn vào nút “Đăng ký” dưới đây.