Tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

​ Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng và sự phù hợp với sự phát triển của công ty thì SuperShip có nhu cầu tuyển dụng nhiều Nhân viên Nhân sự. Dưới đây …[Xem thêm]…

Đội ngũ nhân viên SuperShip

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng và sự phù hợp với sự phát triển của công ty thì SuperShip có nhu cầu tuyển dụng nhiều Nhân viên Kinh doanh. Dưới đây …[Xem thêm]…