Super Run – Chạy Bộ, Ủng Hộ Miền Trung Thân Yêu

Super Run – Chạy Bộ, Ủng Hộ Miền Trung Thân Yêu là sự kiện chạy bộ do Công ty Cổ phần SuperShip Việt Nam phát động. Chương trình chạy bộ gây quỹ, nhằm san sẻ những mất mát của đồng bào miền Trung đang gặp bao khó khăn vì thiên tai.

SuperShip sẽ ủng hộ 10.000 đồng trên mỗi km mà vận động viên tham gia chạy bộ. 

super run

Thời gian tham gia sự kiện

 • Bắt đầu ghi nhận kết quả: Từ ngày 01/11/2020;
 • Kết thúc ghi nhận kết quả: Hết ngày 03/11/2020 (23h59)

Quy định khi tham gia sự kiện

 • Theo dõi hoạt động bằng ứng dụng STRAVA hoặc Garmin. Xem hướng dẫn: http://bit.ly/2YcoskE

 • Sự kiện đăng ký hoàn toàn miễn phí cho những người tham gia

 • iRace tự ghi nhận kết quả hợp lệ từ Strava gửi về hệ thống

 • Người tham gia phải hoàn thành đủ hoặc hơn mốc cự ly đã đăng ký

 • Một ngày được đi/chạy nhiều lần, không giới hạn thời gian đi/chạy trong ngày, kết quả sẽ được cộng dồn trong thời gian diễn ra thử thách 

 • Không có trên 02 Split Pace nhỏ hơn 4.00 và lớn hơn 12.00
 • Tham gia với tinh thần thể thao đẹp vì sức khỏe, tự giác và trung thực

Kết quả sự kiện

 • Có tổng số 202 người đăng ký tham gia.
 • Trong đó, 104 người hoàn thành cự ly đăng ký
 • Tổng số Km hoàn thành của sự kiện là 3.317 km
 • Tổng số tiền quy đổi mà SuperShip Việt Nam ủng hộ cho đồng bào Miền Trung là 33.170.000 đồng.

Một số hình ảnh tại sự kiện

supership

Hình 01: chạy bộ sự kiện Super Run tại công viên Gia Định, Tp. HCM

supership

Hình 02: chạy bộ sự kiện Super Run tại công viên Gia Định, Tp. HCM