Ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc tăng trưởng “phi mã” bất chấp “cơn bão” Covid-19

Với gần 1,4 tỷ người và có nền kinh tế đứng thứ 2 của thế giới, xu hướng phát triển của các ngành và lĩnh vực của Trung Quốc luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động kinh tế của các nước. 

Logistics nói chung và chuyển phát nhanh nói riêng cũng không ngoại lệ. Năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới với khoảng 20.000 doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Các ông lớn hàng đầu của ngành chuyển phát nhanh tại Trung Quốc phải kể đến là YTO Express, STO Express, STO Express và ZJC Express. Một trong những cách các đơn vị này đang làm để nhanh chóng mở rộng thị trường và tăng sản lượng đơn hàng mạnh mẽ chính là nhượng quyền. Các đơn vị đi đầu là HuiTong, ZhongTong với thị trường được khẳng định tại Idonesia, Malaydia và Việt Nam. Chỉ sau một năm triển khai nhượng quyền, STO đã tăng từ 30 lên 50 trung tâm chuyển phát, từ 1800 điểm mạng lên 6000 điểm. Tại Việt Nam, thời điểm mới gia nhập (2017), HuiTong chỉ vận chuyển khoảng 10.000 đơn hàng /ngày thì giờ đã có hơn 150.000 đơn hàng/ngày.