Quy trình đăng ký nhượng quyền Điểm gửi hàng SuperShip

Quy trình đăng ký để mở Điểm gửi hàng SuperShip dễ dàng triển khai hoạt động với các bước như sau: 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Đối tác đăng ký thông tin TẠI ĐÂY

Bước 2: Tư vấn chính sách

SuperShip sẽ liên hệ tư vấn các chính sách, điều kiện cần thiết và bổ sung đầy đủ thông tin về mô hình Điểm gửi hàng cho đối tác.  

Thời gian: 1 ngày – 2 ngày

Bước 3: Xác nhận hợp tác và ký kết hợp đồng 

Sau khi xác nhận hợp tác, các bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng Điểm gửi hàng SuperShip

Thời gian: 3 ngày – 7 ngày

Bước 4: Thực hiện thủ tục tài chính

Đại lý thực hiện thủ tục về tài chính theo nội dung hợp đồng

Thời gian: 1 ngày – 3 ngày

Bước 5: Thiết lập mặt bằng nhận diện thương hiệu

SuperShip sẽ hỗ trợ và hướng dẫn Điểm gửi hàng thiết lập mặt bằng, nhận diện thương hiệu và chuẩn bị các công cụ dụng cụ cần thiết.

Thời gian: 5 ngày – 7 ngày

Bước 6: Đào tạo, chuyển giao quy trình 

Thực hiện đào tạo, chuyển giao quy trình và hướng dẫn đối tác vận hành trên hệ thống

Thời gian: 5 ngày – 7 ngày

Bước 8: Hoàn thiện và Đi vào hoạt động

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị công cụ dụng cụ và các trang thiết bị cần thiết, cũng như hoàn tất việc đào tạo chuyển giao công nghệ, SuperShip sẽ tiến hành mở tài khoản cho Đại lý đi vào hoạt động.

Xem thêm về Chính sách Điểm gửi hàng của SuperShip

Để có thể hiểu rõ hơn về quy trình đăng ký, đăng ký tư vấn để được hỗ trợ hướng dẫn chi tiết