Quy Định Hàng Hoá

1. Quy định về hàng hóa cấm/không tiếp nhận nhận giao Tổng kích thước đơn hàng 03 chiều vượt quá 120cm hoặc một trong các chiều trên 80cm hoặc đơn hàng có trọng lượng quá …[Xem thêm]…

Chính Sách Bồi Thường

(Chỉ giải quyết bồi thường hay khiếu nại khi phát sinh lỗi do SuperShip gây ra) 1. Điều kiện yêu cầu bồi thường, giải quyết khiếu nại: Đơn hàng có khai báo thông tin giá …[Xem thêm]…

Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Bằng việc chấp nhận sử dụng Dịch vụ của Công ty Cổ phần SuperShip Việt Nam, Khách hàng hiểu và đồng ý với chính sách về Quyền và nghĩa vụ được …[Xem thêm]…

Quy Trình Gửi Hàng

QUY TRÌNH GỬI HÀNG I. QUY CHUẨN ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA Tất cả các đơn hàng phải được đóng gói sẵn sàng trước khi SuperShip tiếp nhận, và được niêm phong bởi Người gửi. SuperShip …[Xem thêm]…

Hàng Hóa Không Vận Chuyển

  HÀNG HÓA KHÔNG VẬN CHUYỂN I. HÀNG HÓA CẤM VẬN CHUYỂN, VẬN CHUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT a. Vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ …[Xem thêm]…